Peuterpraat

Vragen?

Heeft u vragen over één van onze onderstaand onderwerpen? Neem gerust contact met ons op! Wij helpen graag verder. Ook hebben wij een FAQ pagina waar vele antwoorden al op te vinden zijn.

Inleiding

Sinds september 2010 werken we bij Mukkie met het voorschoolse educatieprogramma Peuterpraat, dat wij integreren in ons dagprogramma. Al onze medewerkers zijn in bezit van of in opleiding voor het certificaat van dit VVE programma dat is ontwikkeld door de projectgroep kinderklanken & peuterpraat in samenwerking met de gemeente Katwijk. Het doel van het programma is om de taal- en spraakontwikkeling van kinderen te stimuleren en hen zo beter voor te bereiden op het basisonderwijs. Ontwikkeling van de woordenschat en het taalbegrip van uw kind zijn belangrijke speerpunten van het programma, maar er wordt ook veel aandacht besteed aan communicatie, interactie en plezier hebben in praten. Het programma voorziet in extra mogelijkheden voor taalvaardige of juist taalzwakke kinderen, zodat ieder kind op zijn/haar eigen niveau kan leren.

Thema’s

Bij Peuterpraat staat één bepaald thema vier weken lang centraal. Thema’s zoals ‘ziek zijn’, ‘boodschappen doen’, ‘lente’ of ‘sinterklaas’ zijn voor de kinderen herkenbaar en sluiten aan op hun belevingswereld. Iedere maand richten we een thematafel in. Dagelijks mogen de kinderen even kijken bij de thematafel en benoemen wat zij zien. Natuurlijk richten we ook de lokalen in de stijl van het thema in! In de loop van de maand raakt het lokaal steeds meer versierd met de tekeningen en knutselwerken van de kinderen zelf. Als het thema is afgelopen krijgen de kinderen hun werkjes mee naar huis.

Activiteiten

Rondom de thema’s zijn allerlei lessen en activiteiten, zoals toneelspelen, bewegen, boekjes, liedjes, muziek, spelletjes en ontdekkisten. Een aantal van die activiteiten keren dagelijks terug. Zo lezen we iedere dag op alle groepen voor uit een boek dat bij het thema hoort. Daarbij mogen de kinderen natuurlijk volop meedoen en benoemen wat ze in het boek herkennen. We zingen ook dagelijks meerdere keren liedjes met de kinderen. De peuterpraat cd wordt regelmatig gedraaid en is favoriet bij de kinderen. Ze zingen de liedjes inmiddels uit volle borst mee!

Bij elk thema hoort uitleenmateriaal, zoals bijvoorbeeld en boekje, puzzel of speelgoed, dat kinderen mee naar huis kunnen nemen. Zo kunnen de kinderen thuis verder spelen en leren over het thema. Elke maand krijgen 2 kinderen per groep oudermateriaal mee naar huis. Kinderen met een taalachterstand krijgen elke week oudermateriaal mee. Dit oudermateriaal mogen ze 2 weken lenen, waarna het weer moet worden ingeleverd op de groepen.

Een klein groepje

Iedere ochtend besteden we met groepjes van maximaal vijf kinderen een kwartier aandacht aan het thema, waarbij we met de kinderen van twee jaar en ouder extra werken aan de taalontwikkeling. Dit alles gebeurt in een rustige ruimte waar we een kleine thema-activiteit doen. Door de kleine groepjes en de afwezigheid van afleiding kunnen de kinderen zich goed concentreren en durven zij zelf mee te doen en mee te denken.

Ontwikkelingsgericht

Onze pedagogisch medewerkers houden de ontwikkeling van uw kind bij. Tijdens de teamvergaderingen evalueren we de activiteiten en de vorderingen. Uiteraard houden wij u voortdurend op de hoogte! Iedere paar maanden komen ook de ontwikkelaars van het programma langs bij Mukkie. Samen evalueren we dan het programma om het nog beter te maken!

Snel aanvragen

Rijnsburgerweg 96
2231 AG Rijnsburg
Maandag t/m vrijdag: 07:30 tot 18:30

071 – 70 740 01
Info@mukkie.nl