Veelgestelde vragen

Wat kost een dagje Mukkie?

Voor de bruto kosten kunt u terecht op onze pagina kijk en bereken. Door de tegemoetkoming van de overheid vallen uw maandlasten netto lager uit. Voor een exacte berekening van uw nettomaandlasten verwijs ik u naar de site van de belastingdienst. Hier kunt u met een eenvoudige tool uw teruggave en netto maandlasten berekenen.

 

Wat zijn de openingstijden?

Mukkie is op maandag t/m vrijdag geopend van 7.30 uur tot 18.30 uur. Wij hechten veel waarde aan een goede overdracht, daarom vragen wij u rekening te houden met een korte overdrachtstijd bij zowel het halen als brengen.

Biedt Mukkie ook halve dagopvang?

Mukkie biedt geen halve dagopvang. U kunt bij Mukkie alleen hele dagen opvang afnemen.

Hoe groot zijn de groepen?

Wij hebben drie verticale groepen van 0 tot 4 jaar met maximaal 16 kinderen. Binnen deze verticale groepen wordt rekening gehouden met de verschillende leeftijdcategorieën. Wij werken vanuit de wet kinderopvang met het leidster kindratio, wat wp-contentt dat wij op deze groepen van 16 kinderen 3 pedagogisch werkers inzetten.

 

Voldoet Mukkie aan alle wettelijke eisen?

Uiteraard voldoet Mukkie aan alle wettelijke eisen voor kinderopvang. Jaarlijks hebben wij een controle van de GGD. Zij controleren of wij voldoen aan alle aspecten gesteld in de wet kinderopvang. In ons GGD inspectierapport vindt u alle onderdelen van de inspectie.

Wat gebeurt er als mijn kind ziek is?

Indien uw kind ziek is terwijl het die dag op de opvang zou komen, dient u haar/hem af te melden bij de groep. Dit kan via de ouderapp of via telefonisch contact met de groep. Mocht uw kind onverhoopt ziek worden, dan wordt u gebeld voor overleg of met het verzoek uw kind op te halen. Of uw kind gehaald dient te worden hangt af van verschillende factoren. Meer over ons ziektebeleid vind u op onze pagina documenten.

Ik heb me ingeschreven, hoe nu verder?

Na uw inschrijving wordt er zo snel mogelijk contact met u opgenomen voor het bespreken van uw opvangwens. Indien er een plaatsingsmogelijkheid is, bent u van harte welkom voor een rondleiding. Tijdens deze rondleiding kunt u al uw overige vragen persoonlijk stellen. Na de rondleiding bestaat er de mogelijkheid een offerte voor opvang toe te zenden. Indien u de offerte accepteert, wordt het contract voor de opvang toegezonden en is de plaats voor uw kind gereserveerd.

Wilt u uw kind inschrijven of meer informatie?